Categorie: stikstof

  • Waanzin: hetzelfde doen, ander resultaat verwachten

    In de dagen voor de provinciale verkiezingen hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant hun spierballen nog eens laten zien. Op de website van de Provincie valt te lezen: “Uit de Natuurdoelanalyses blijkt dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechtert. De verplichte Europese natuurdoelen kunnen met de huidige maatregelen niet worden behaald. De problemen…