Over empiristen en realisten (4); epiloog

Maar als, zoals in de vorige blog werd betoogd, ook de klimaatwetenschap zich toch ook verder zou moeten ontwikkelen, dan is het ook wel de moeite waard om de lijst van het onderzoek, waaruit Custers (nu even de spreekbuis van de broeikas-orthodoxie) zijn conclusie trok dat nu “alles wel zo’n beetje gezegd is”, eens nader te bekijken.
Het gaat om het onderzoek: “Computer-assisted classification of contrarian claims about climate change”, van Coan et al, op 16 november 2021 gepubliceerd in Nature Scientific Reports.
Het stuk begint in ieder geval al goed:
“A growing body of scholarship investigates the role of misinformation in shaping the debate on climate change. Our research builds on and extends this literature by:
(1) developing and validating a comprehensive taxonomy of climate contrarianism;
(2) conducting the largest content analysis to date on contrarian claims;
(3) developing a computational model to accurately classify specifc claims, and
(4) drawing on an extensive corpus from conservative think-tank (CTTs) websites and contrarian blogs to construct a detailed history of claims over the past 20 years.
Our study finds that the claims utilized by CTTs and contrarian blogs have focused on attacking the integrity of climate science and scientists and, increasingly, has challenged climate policy and renewable energy. We further demonstrate the utility of our approach by exploring the influence of corporate and foundation funding on the production and dissemination of specific contrarian claims.
Organized climate change contrarianism has played a significant role in the spread of misinformation and the delay of meaningful action to mitigate climate change. Research suggests that climate misinformation leads to a number of negative outcomes such as reduced climate literacy, public polarization, canceling out accurate information, reinforcing climate silence, and influencing how scientists engage with the public. While experimental research offers valuable insight into effective interventions for countering misinformation, researchers increasingly recognize that interdisciplinary approaches are required to develop practical solutions at a scale commensurate with the size of online misinformation efforts.”
Veel steil orthodoxer wordt het niet gelukkig. Naast de in ogen van de auteurs ‘weerlegde argumenten’, waarover hieronder meer wordt ook nog driftig ingegaan op de aanpak van klimaatverandering en de kritiek op de alarmistische wetenschap(pers), die me in dit kader minder relevant lijkt.
Het gaat dus, volgens de auteurs, om de volgende punten van kritiek:
“The claims presented in Fig. 1 generally fall into three groups. First, many of the claims—and the majority of claims in categories 1–3—have been shown to contain reasoning fallacies and thus may be confidently labeled as misinformation.”
Is dat zo?

Misinformatie

Vreemd dat de computer hier blijkbaar toch een aantal heikele punten niet heeft gevonden. Ik mis hier dus toch nog wel het een en ander, waarvan ik toch stellig de indruk heb dat ‘sceptici’ hier vaker over schrijven dan over bijvoorbeeld over het koude weer (punt 1.3). Waar is bijvoorbeeld de kritiek op de metingen? Kritiek op de wetenschappelijke houdbaarheid van de broeikas-theorie, in relatie tot de waarnemingen bij andere planeten? Opname en afgifte kooldioxide door oceanen? Fosfaatproblematiek??
Maar dit terzijde. Het artikel geeft aan dat het een computer geassisteerd zoeken is geweest, dus volledig objectief (?). John Cook (van de 97%-consensus) was een van de auteurs. Hij had al veel ervaring met computer-onderzoek, dus het moet wel een zeer goed doordachte onderzoeksopzet zijn geweest.
Maar genoeg gezeurd, hoe zit het dan met die sceptische punten?
Ik kan natuurlijk alleen putten uit de websites die ik lees, maar dat zijn er best veel en op basis daarvan kan ik best wel een paar aandachtpunten benoemen denk ik.
Natuurlijk zijn er punten waarbij er wat mij betreft volledige overeenstemming is, over het gegeven dat een aantal sceptische kritiekpunten zijn weerlegd. Daarnaast is een aantal punten nog erg discutabel, hoe graag men dit ook anders had gezien. Een aantal genoemde punten zijn eigenlijk onbegrijpelijk en een aantal punten zijn onzin.
In de onderstaande tabel verwijs ik naar de nummering van de ‘sceptische misinformatie’. Tussen haakjes de toelichting op deze punten.
 1. Niet discutabel wat mij betreft, maar hierbij nog wel de aantekening dat onduidelijk is of deze ijssmelt wel wordt veroorzaakt door CO2, omdat gletsjers al vele eeuwen aan het smelten zijn en de smelt aan de Noordpool en Groenland de laatste decennia op een nieuw evenwichtspunt lijkt te zijn gestabiliseerd.
 2. Ook hier past een klein voorbehoud; slechts een gedeelte van de stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer wordt toe-berekend aan de CO2 emissies van de mens. Warmer weer zorgt ook voor ontgassing van de oceanen.
 3. Dat weerlegd is dat Antarctica niet smelt, hangt echt af van de sites die google laat zien. Sommige onderzoeken laten massa verlies zien, andere claimen het tegendeel. Het laatste woord hierover is echt nog niet gesproken.
 4. Of we al dan niet een ijstijd ingaan hangt van meerdere factoren af; het is geen actueel discussiepunt, maar in de jaren zeventig was dit juist door alarmisten een veel aangehangen mening.
 5. Zie opmerking onder (d).
 6. Climategate heeft onlangs een artikel geschreven over het verzadigingseffect, (zie link) Ik haal er niet uit dat deze claim weerlegd zou zijn, maar misschien weten Coan et al. hierover meer?
 7. Ik heb er zelf al wel over geschreven, maar eigenlijk maken deze artikelen op klimaatfeiten nog duidelijker dat CO2 inderdaad de temperatuur volgt. En dit is ook logisch, verreweg de grootste hoeveelheid ongebonden CO2 Aarde is te vinden in de oceanen. Bij hogere temperaturen kan het oceaanwater minder CO2 vasthouden (Wet van Henry) en komt het weer als gas beschikbaar in de atmosfeer (zie link en link)  
 8. De eerste klimaatmodellen-bouwers, die de CO2-opwarming vervolgens in hun klimaatmodellen stopten, kwamen er vervolgens op uit dat in de hogere luchtlagen dus ook de meeste opwarming moest plaatsvinden en vonden in de resultaten vervolgens met name in de tropen (waar de troposfeer met kooldioxide) het dikst is, een extreme opwarming, de zgn. ’tropische- Hot spot’. Omdat deze ‘Hot spot’ in de praktijk niet kon worden teruggevonden werd dit dus een flink discussiepunt.
  In https://skepticalscience.com/tropospheric-hot-spot-advanced.htm wordt eigenlijk betoogd dat de eerste claim (de aanwezigheid van een ‘hot spot’) niet volgt uit latere modellen. OK, discutabel dus…
 9. De oceanen zijn zeker niet OK (zie link), maar dat heeft maar weinig uit te staan met de toename van CO2 in de atmosfeer.
 10. Misschien moet deze opmerking eigenlijk onder de volgende kolom “onbegrijpelijk”. Een paar graden? Wat valt hier te weerleggen?
 11. Deze hiatus (stilstand in opwarming) loopt al een aantal (bijna 8) jaar. Hoe is bewezen dat iets wat er is, er niet is? (zie o.a. link en link
 12. Hierover hebben Rob de Vos in klimaatgek, evenals Willis Eschenbach op WUWT mooie stukjes geschreven. Ik ga dat hier niet proberen te herhalen.
 13. Dat er nog steeds ‘alarmisten’ zijn die ontkennen dat waterdamp een veel belangrijker broeikasgas is dan kooldioxide is voor mij onbegrijpelijk. Voor nadere informatie zie mijn lauw-warme pagina.
 14. Nog zoiets; gaan we ontkennen dat het CO2 gehalte in de atmosfeer in het verleden ook veel hoger was? Ik hoop dat hier wordt gerefereerd naar de laatste 2000 jaar, waar toch ook nog wel echt veel discussie bestaat. Anders is het gewoon onzin. Tijdens de Perm extinctie was het gehalte CO2 (vanwege de hoge temperaturen) 8 tot 10 maal zoveel als nu.
 15. Over de toename van extremen heeft het IPCC in haar laatste rapport het nodige geschreven. Sommige extremen lijken toe te nemen, maar de meeste niet. (misschien toch onder de kolom discutabel)
 16. Weerlegd is dat dieren zich aan kunnen passen? Waar is dat gebeurd?
 17. Voor zover bekend zijn er, behalve in een aantal SF romans en films nog geen klimaat-oorlogen geweest.
 18. Voor zover ik weet zijn er meer positieve dan negatieve kanten aan iets warmer (iets minder koud) klimaat. Op klimaatfeiten is er een nadere toelichting. (zie link)  
 19. Misschien toch eens Susan Crockford lezen?
 20. Dit is mijn absolute favoriet; hieruit blijkt dat die vermaledijde fotosynthese (waarvan ik de befaamde Calvincyclus minstens 3 keer uit mijn hoofd heb moeten leren), een hoax was. Waarom was mij dit niet eerder bekend…
En ja, ik begrijp Hans en Bart dus wel, als je dit iedere keer weer moet gaan uitleggen, dan wordt je daar vanzelf wel een beetje flauw van…

Geplaatst

in

door

Tags: