Ander nieuws over klimaat en stikstof

 • Klimaatfilosofie V, (Geen) Discussie?

  Deze week heb ik de web-pagina golfstromen (onder Lauwwarmers) geplaatst. Het zal tot verbazing hebben geleid van degenen die mijn website al een poosje volgen, aangezien ik een poos geleden juist had besloten om de pagina hierover te verwijderen omdat mij de rol van de Westenwind-drift wel erg prominent leek. En dat terwijl er juist…

 • Klimaatfilosofie IV, hydrostatisch evenwicht

 • Klimaatfilosofie III, de dagelijkse gang

  Het heeft misschien weinig zin om het broeikas-effect met welke andere soort van opwarming dan ook te vergelijken. Zoals gezegd, zowel klimaat-alarmisten als -realisten zijn er zeker van dat dit de manier is waarop de Aarde door de zon wordt verwarmd. En dat wetenschappers tot veel bereid zijn, maar wel uitermate beginselvast zijn als het…

 • Klimaatfilosofie II, het broeikaseffect

  Ik heb op mijn web-pagina ‘Klimaatalarm‘ (uit 2022) al geprobeerd om het broeikas-effect samen te vatten. Maar op de KNMI site is te vinden hoe anno 2024 moet worden begrepen hoe kooldioxide verantwoordelijk is voor de opwarming van het klimaat. Dit gaat volgens het KNMI aan de hand van de volgende vijf stappen:“1) Normaal gesproken koelt…

 • Klimaatfilosofie, deel 1

  Het is een vak wat al schijnt te bestaan. Van maandag 6 t/m vrijdag 10 mei 2024 levert de internationale school voor wijsbegeerte (ISVW) een cursus voor degenen die meer willen weten over klimaatfilosofie. De scope van het vak wordt als volgt beschreven: “We leven in het antropoceen: het klimatologische tijdperk waarin de mens het…

 • Verblinding en de PAS melders

  Gisteren heeft de Raad van State zich uitgesproken over de handhavingsverzoeken tegen de zgn. ‘PAS-melders’ die het MOB van ‘stikstofstrijder’ Johan Vollenbroek had aangespannen tegen de provincies Utrecht en Overijssel. Voor niet ingewijden; de PAS-melders zijn bedrijven die zich hebben gevestigd en/of uitgebreid toen getoetst moest worden aan de regels van het Programma Aanpak Stikstof…

 • De Ecologische Autoriteit

  Een kleine week geleden liet Arnout Jaspers zich in weinig vleiende termen uit over de eerste proeve van bekwaamheid van onze nieuwe ‘Ecologische autoriteit’. Daar kon je op wachten. Ik heb in een eerdere blog ook nog even open sollicitatie gedaan, maar nee, de Minister heeft gekozen voor de voormalige directeur van het Planbureau voor…

 • De IJstijden III en de metingen bij Cabauw

  Enige tijd geleden besteedde Rob de Vos enige aandacht aan de tien minuten metingen bij het Cabauw meetstation bij Lopik. (zie link en link). Het meetstation ligt er prachtig bij in het buitengebied van Lopik, waardoor geen aandacht hoeft te worden besteed aan de opdringende verstedelijking van het gebied. (zie onderstaande foto’s) De Nederlandse klimaat-…

 • Desinformatie

  Ik weet niet goed hoe het zo gekomen is, maar het World Economic Forum (een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten, intellectuelen en journalisten) is de afgelopen jaren geworden tot een gezaghebbende stem ten aanzien van hoe we het wereldgebeuren moeten bezien. Het “global risk raport”…

 • #ganzenpoepgate

  Roos Vonk heeft op bnn/vara een vernietigend artikel geschreven over de onderstaande tweet van Caroline van der Plas. Het is inderdaad een wel heel summier bericht, maar kreeg nogal wat views, dus besloot Roos Vonk, onder de kop: “Caroline van der Plas vertelt kwalijke sprookjes over ganzen” hier wat dieper op in te gaan. Mevrouw…

Heb je enige boek aanbevelingen?