Ander nieuws over klimaat en stikstof

 • De IJstijden II

  Een model is een schematische weergave van de werkelijkheid. In een wetenschappelijke context gaat het vaak om doorwerkingen van een mathematisch-logisch systeem. Een model kan formeel zijn (bijvoorbeeld een wiskundige vergelijking, een diagram of een tabel) of informeel (een beschrijving in woorden). Het denken kan niet zonder beelden en voor de broeikastheorie is zonder twijfel…

 • Een rekenkundige ondergrens

  BNR Nieuwsradio heeft een concept-motie van de NSC, de nieuwe partij van Pieter Omzigt, in handen gekregen waarin wordt gepleit voor een ‘rekenkundige ondergrens’ voor stikstofdepositie. Nu begrijp ik niet waarom deze rekenkundige ondergrens toch nog 21 maal zo laag is dan de rekenkundige ondergrens van onze oosterburen, maar goed, het is een begin… Uit…

 • IJstijden

  De Servische wiskundige Milutin Milanković beschreef begin 20e eeuw veranderingen in de oriëntatie van de aardas en omloopbaan van de Aarde, naar Milanković worden deze afwisselingen wel Milankovitch cycli genoemd. Hij nam aan dat veranderingen in de zonne-instraling van het Noordelijke halfrond zouden zorgen voor de ijstijden. Het noordelijk halfrond omdat hier de grootste landmassa’s…

 • Ziet de leliën des velds

  Het geloof in de oude ooit eerbiedwaardige instituten is tanende. De Heilige Rooms-Katholieke Kerk,  KNMI, Rijkswaterstaat, CDA, PvdA, Ajax, etc. hebben in de loop van de jaren laten zien dat zij mensenwerk en dus feilbaar waren. De jongste diepe val van een instituut wat jarenlang boven alle verdenking van menselijke manipulatie en belangenverstrengeling verheven was,…

 • Over Glyfosaat

  Een poosje geleden heb ik me afgevraagd waarom in het laatste ‘Living planet report Nederland’ (WNF, met medewerking van zo ongeveer alle natuurbeschermende organisaties van Nederland) er zo weinig gebruik is gemaakt van de afnemende insectenpopulaties in de ondoorgrondelijke Living Planet Index (LPI). De LPI index is opgesteld om als maat te dienen voor de…

 • De nieuwe studie van de UvA, deel 2

  Het is uiteindelijk een heel gedoe geworden over de studie van de UvA over stikstof. De auteurs beklemtonen in alle toonaarden, dat er eigenlijk nauwelijks iets heel nieuws is te melden over het door hun uitgevoerde onderzoek. Maar diverse media weten te melden dat er toch wel degelijk nieuwe inzichten zijn gepresenteerd, die maken dat…

 • Is er (g)een klimaatcrisis?

  Ik werd gevraagd om eens te schrijven over detectie- en attributiestudies die te pas en te onpas over extreme weersverschijnselen worden geschreven. Een eervolle taak, maar eerlijk is eerlijk, de statistische studies maken deemoedig. Met een dappere poging (zie vorige blog) heb ik geprobeerd om de theorie achter deze studies te begrijpen/ begrijpelijk te maken,…

 • De vingerafdrukken van de vogelverschrikker

  Het karakter van de IPCC rapporten veranderde drastisch vanaf het derde IPCC rapport (TAR, 2001). De belangrijkste reden hiervoor is verstopt in het twaalfde hoofdstuk van de TAR. In de samenvatting van paragraaf 12.2.2 is echter met de nodige trots over het eigen gelijk is te lezen:“Een methode om de consistentie tussen de overblijvende klimaatvariabiliteit…

 • Een nieuwe stikstofstudie van de UvA

  Het Mesdag Zuivelfonds was er blijkbaar ook een beetje klaar mee. Stikstofonderzoek wordt wel heel vaak door de Wageningse Universiteit (WUR) gedaan, met eigenlijk heel voorspelbare uitkomsten. Waarom niet eens aan een andere Universiteit vragen of zij dat ook kunnen? De keuze was uiteindelijk nogal verrassend. De Universiteit van Amsterdam is immers nogal een links…

 • Significant

  Ik heb de laatste tijd wat meer aandacht aan klimaatonderzoek besteed, eigenlijk ook om te kijken wat er nu precies zou gebeuren met Jaspers’ boekje ‘de stikstoffuik’. Zou inhoudelijke kritiek doorwerken? Zou er dan eindelijk een wetenschappelijk debat komen? Behalve een politieke aardverschuiving veranderde er helaas weinig voor onze stikstof-wetenschappers. Sterker nog; ik blijk niet…

Heb je enige boek aanbevelingen?