Ander nieuws over klimaat en stikstof

 • Klimaatfilosofie, deel 1

  Het is een vak wat al schijnt te bestaan. Van maandag 6 t/m vrijdag 10 mei 2024 levert de internationale school voor wijsbegeerte (ISVW) een cursus voor degenen die meer willen weten over klimaatfilosofie. De scope van het vak wordt als volgt beschreven: “We leven in het antropoceen: het klimatologische tijdperk waarin de mens het…

 • Verblinding en de PAS melders

  Gisteren heeft de Raad van State zich uitgesproken over de handhavingsverzoeken tegen de zgn. ‘PAS-melders’ die het MOB van ‘stikstofstrijder’ Johan Vollenbroek had aangespannen tegen de provincies Utrecht en Overijssel. Voor niet ingewijden; de PAS-melders zijn bedrijven die zich hebben gevestigd en/of uitgebreid toen getoetst moest worden aan de regels van het Programma Aanpak Stikstof…

 • De Ecologische Autoriteit

  Een kleine week geleden liet Arnout Jaspers zich in weinig vleiende termen uit over de eerste proeve van bekwaamheid van onze nieuwe ‘Ecologische autoriteit’. Daar kon je op wachten. Ik heb in een eerdere blog ook nog even open sollicitatie gedaan, maar nee, de Minister heeft gekozen voor de voormalige directeur van het Planbureau voor…

 • De IJstijden III en de metingen bij Cabauw

  Enige tijd geleden besteedde Rob de Vos enige aandacht aan de tien minuten metingen bij het Cabauw meetstation bij Lopik. (zie link en link). Het meetstation ligt er prachtig bij in het buitengebied van Lopik, waardoor geen aandacht hoeft te worden besteed aan de opdringende verstedelijking van het gebied. (zie onderstaande foto’s) De Nederlandse klimaat-…

 • Desinformatie

  Ik weet niet goed hoe het zo gekomen is, maar het World Economic Forum (een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten, intellectuelen en journalisten) is de afgelopen jaren geworden tot een gezaghebbende stem ten aanzien van hoe we het wereldgebeuren moeten bezien. Het “global risk raport”…

 • #ganzenpoepgate

  Roos Vonk heeft op bnn/vara een vernietigend artikel geschreven over de onderstaande tweet van Caroline van der Plas. Het is inderdaad een wel heel summier bericht, maar kreeg nogal wat views, dus besloot Roos Vonk, onder de kop: “Caroline van der Plas vertelt kwalijke sprookjes over ganzen” hier wat dieper op in te gaan. Mevrouw…

 • De IJstijden II

  Een model is een schematische weergave van de werkelijkheid. In een wetenschappelijke context gaat het vaak om doorwerkingen van een mathematisch-logisch systeem. Een model kan formeel zijn (bijvoorbeeld een wiskundige vergelijking, een diagram of een tabel) of informeel (een beschrijving in woorden). Het denken kan niet zonder beelden en voor de broeikastheorie is zonder twijfel…

 • Een rekenkundige ondergrens

  BNR Nieuwsradio heeft een concept-motie van de NSC, de nieuwe partij van Pieter Omzigt, in handen gekregen waarin wordt gepleit voor een ‘rekenkundige ondergrens’ voor stikstofdepositie. Nu begrijp ik niet waarom deze rekenkundige ondergrens toch nog 21 maal zo laag is dan de rekenkundige ondergrens van onze oosterburen, maar goed, het is een begin… Uit…

 • IJstijden

  De Servische wiskundige Milutin Milanković beschreef begin 20e eeuw veranderingen in de oriëntatie van de aardas en omloopbaan van de Aarde, naar Milanković worden deze afwisselingen wel Milankovitch cycli genoemd. Hij nam aan dat veranderingen in de zonne-instraling van het Noordelijke halfrond zouden zorgen voor de ijstijden. Het noordelijk halfrond omdat hier de grootste landmassa’s…

 • Ziet de leliën des velds

  Het geloof in de oude ooit eerbiedwaardige instituten is tanende. De Heilige Rooms-Katholieke Kerk,  KNMI, Rijkswaterstaat, CDA, PvdA, Ajax, etc. hebben in de loop van de jaren laten zien dat zij mensenwerk en dus feilbaar waren. De jongste diepe val van een instituut wat jarenlang boven alle verdenking van menselijke manipulatie en belangenverstrengeling verheven was,…

Heb je enige boek aanbevelingen?