Nieuws over klimaat en stikstof

 • Een stikstofbrief uit Brussel

  De Europese commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius, had het bijna voor elkaar gekregen. Zelfs een overtuigd scepticus als ik ben, ten aanzien van de stikstof-problematiek, begon te twijfelen. Was het dan toch waar dat de Europese Unie ineens stikstofregels had opgesteld, waaraan Nederland moet voldoen? Uit zijn veel besproken brief van 28…

 • De onkreukbare STAB

  Weinig instituten zijn zo onbekend en hebben tegelijkertijd een zodanige invloed op het beleid van de Nederlandse Staat als de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). De geprivatiseerde afdeling van de adviseurs beroepszaken van het Ministerie van VROM (zie link) adviseert onze bestuursrechters in tal van zaken en vaak zodanig deskundig dat, net zoals in de goede…

 • Bezinningsmomentje

  Het kan raar lopen. Het draaiboek van onze Minister President liep als een zonnetje. Alle gewenste discussiepartners werden hem toegeschoven. Als enige kreeg hij mediatijd bij het populairste opinieprogramma van Nederland. Nergens al te moeilijke vragen en de factcheckers, die zich bezig hielden met de uitspraken van de belangrijkste tegenstander tijdens deze lastige verkiezingen, draaiden…

 • Waanzin: hetzelfde doen, ander resultaat verwachten

  In de dagen voor de provinciale verkiezingen hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant hun spierballen nog eens laten zien. Op de website van de Provincie valt te lezen: “Uit de Natuurdoelanalyses blijkt dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechtert. De verplichte Europese natuurdoelen kunnen met de huidige maatregelen niet worden behaald. De problemen…

 • Alweer een stikstofbrief

  Na mijn vorige blog over onder meer de pers in Nederland zou je wantrouwig worden over de plotselinge publicitaire stilte die is nedergedaald over het stikstof-debat, zo ongeveer twee weken vóór de Provinciale Staten verkiezingen (het bevoegde gezag als het gaat over de stikstof-vergunningverlening). Natuurlijk slokt de aardbevingsramp in Turkije en de continu berichtgeving over…

 • Energieverkenning V; een lesje kapitalisme

  Een paar weken geleden las ik de blog van Ralph Schoellhammer: “Climate Activism Isn’t About the Planet. It’s About the Boredom of the Bourgeoisie”. Nu denk ik dat Schoellhammer de motieven van “the Bourgeoisie” niet helemaal goed inschat, maar het is goed om een paar citaten uit zijn zeer lezenswaardige blog hier te vertalen: “De…

 • Energieverkenning IV; hoge ambities (en grote problemen)

  Volgens de rijksoverheid moet Nederland in 2030 maar liefst 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990: “Het streven is zelfs 60% vermindering. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgas in 2050 niet hoger is dan wat er vastgelegd wordt, netto is de uitstoot dus nul. Het kabinet geeft…

 • Energieverkenning III; besparingen in detail

  Ik heb er al in mijn eerste energieverkenning over gehad; het is best lastig om de productie van energie een beetje in beeld te krijgen. De KEV 2022 is daar een goede hulp bij, ook al is blijkbaar ook voor de samenstellers blijkbaar erg lastig om de getallen op de goede plaats te krijgen. Wat…

 • Energieverkenning II; verbruikersbesparingen

  Het mooie van een document als de Klimaat-en energieverkenning 2022 (KEV, zie vorige blog) is natuurlijk dat je alle plannen van de overheid ten aanzien van de energievoorziening mooi overzichtelijk in één document hebt staan. Nadeel is natuurlijk dan wel weer dat je een overkill aan informatie en nauwelijks te controleren cijfermateriaal toegeschoven krijgt, waarbij…

 • Energieverkenning I; basisbeginselen

  De Klimaat- en Energieverkenning 2022 is op 1 november jl verschenen. De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) wordt in de Klimaatwet genoemd om de voortgang van het klimaatbeleid te monitoren. Eenmaal per jaar moet de KEV op duidelijke en integrale wijze verslag doen van de volle breedte van het gevoerde klimaat- en energiebeleid en de verwachte…

Heb je enige boek aanbevelingen?